Home | Uitgangspunten reactiesysteem

Uitgangspunten reactiesysteem

Het plaatsen van een reactie danwel reacties in het commentsysteem bij artikelen op Facebookblog.nl is aan een aantal uitgangspunten gebonden. Deze dienen om de sfeer op de website voor iedereen prettig te houden. Door een reactie te plaatsen in het reactiesysteem bij de artikelen op Facebookblog.nl stem je in met deze uitgangspunten. Deze uitgangspunten zullen worden gehandhaafd door de volgende moderators binnen Facebookblog.nl:

Hans Willemse
Roel Willems

Uitgangspunten voor het plaatsen van reacties:

Aangaande de verstrekking van persoonsgegevens:

De verplichte velden dienen compleet ingevuld te zijn. De naam kan de eigen naam of een nickname zijn. Deze nickname dient uniek te zijn, voor andere bezoekers herkenbaar en uiteraard niet in strijd met de overige gedragsregels. Tevens mag de nickname niet gelijk zijn aan de naam of nickname die andere bezoekers zouden kunnen verwarren met een publiekpersoon. Indien een van de velden bewust niet correct ingevuld is kan er besloten worden om de reactie van de site te verwijderen, indien het email adres niet correct opgegeven is het niet mogelijk voor ons om hier over te corresponderen.

Aangaande inhoud en vorm van reacties:

 • Geen reacties plaatsen onder verschillende namen met als doel bezoekers of de medewerkers van Facebookblog.nl te misleiden.
 • Geen links naar je eigen website opnemen in de reactie als dit niet direct verband houdt met de reactie en/of het bericht waarop wordt gereageerd.
 • Reageer on-topic.
 • Wees behulpzaam en constructief in een discussie en toon respect voor anderen op Facebookblog.nl. Je discussiëert met elkaar, niet tegen elkaar.
 • Formuleer helder en correct. Binnen een kwartier na plaatsing van je reactie is deze nog aan te passen, lees je reactie nog eens na of deze voor iedereen duidelijk is.
 • Plaats geen onzinnige replies of alleen een smiley.
 • Nuanceer je uitspraken en onderbouw je mening.
 • Geen reclame(uitingen), linkbuilding praktijken of (links naar) spam. Uiteraard is het wel toegestaan merkname, een link naar een website of een persoon aan te bevelen in een reactie indien dit een constructieve bijdrage heeft voor de discussie.
 • Geen verbaal geweld van welke vorm dan ook.
 • Geen racistische uitspraken, leuzen of aanzet daartoe.
 • Geen schokkend materiaal of links hier naar toe.
 • Geen porno of links hier naar toe.
 • Geen flames (ruzies, heftige reacties) uitlokken door te provoceren (de zogenaamde trolls).
 • Geen criminele praktijken of links hier naar toe.
 • Geen licentie of copyright schendingen of links hier naar toe.

Uitgangspunt met betrekking tot omgang met moderators en beslissingen vanuit Facebookblog.nl aangaande de gedragsregels:

Nooit na verwijdering van je reactie opnieuw dezelfde reactie plaatsen. Ook niet in het commentsysteem ingaan op de verwijdering, neem contact op met de betreffende moderator indien je de beslissing onterecht vindt.
Het is niet toegestaan te corresponderen met andere moderators over een genomen beslissing.

Bij overtreding van de gedragsregels:

Zal je reactie van de website verwijderd worden. Uiteraard heb je de gelegenheid om hier op te reageren via e-mail. De moderator zal je argumentatie overwegen en indien het verwijderen van je reactie niet voldoende gegrond bevonden is de reactie terug plaatsen.

Bij herhaaldelijk overtreden van de website of ‘zware’ overtredingen zoals discriminatie kan je voor een nader te bepalen duur de toegang tot de website ontzegd worden.

Uitzonderingen:

Er zijn vele situaties denkbaar waarop de gedragsregels niet toepasbaar zijn of geheel aansluiten. Wij hebben er bewust voor gekozen niet alle uitzonderingssituaties te beschrijven, maar bieden de mogelijkheid te reageren indien je ergens niet mee eens bent.

Moderators

De moderators van Facebookblog.nl zullen altijd met de grootste zorg worden gekozen en begeleid door de redactie. Er wordt van hen verwacht zorgvuldig en correct te handelen (uiteraard mag jij dit ook van onze moderators verwachten). Indien je het niet eens bent met een beslissing neem dan contact op met de betreffende moderator die de beslissing genomen heeft. Leg duidelijk uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en beargumenteer dit. Neem nooit contact op met een willekeurige andere moderator, deze kan je niet verder helpen. Indien je er niet uitkomt met een moderator kan contact opgenomen worden met [email protected]